For naboer til prosjektet Troneshøyden

Velkommen til nabosiden for utbyggingen av Troneshøyden. Solon Eiendom er i gang med å utvikle 14 boenheter på Troneshøyden i tråd med gjeldende reguleringsplan. Nabosiden skal fungere som en kommunikasjonskanal gjennom hele utbyggingsprosjektet. Ved å registrere sin e-postadresse vil man bli varslet hver gang vi legger ut ny informasjon og varsler. Vi skal gjøre vårt ytterste for å begrense ytre påvirkning for alle som bor og ferdes i og rundt tomten. Ta gjerne kontakt med oss hvis spørsmål knyttet til byggeplassen.